South Africa » Zambia 2017 » Lower Zambezi
Lower Zambezi
Three nights in Lower Zambezi National Park at the beautiful Amanzi Camp.

 Leopard, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn Janet Zinn
 Leopard, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn Janet Zinn
 Lion, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn Janet Zinn
 Lion, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn Janet Zinn
 African Crested Porcupine, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 African Civet, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Impala herd, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 White-browed Coucal, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Red-billed Hornbills, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Village Weaver, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Little Bee-eater, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 White-fronted Bee-eater, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 White-fronted Bee-eater, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Brown Snake-eagle, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Spotted Hyena, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Hippo, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Hippos, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Yawning Hippo, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Hippos, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Lion, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Lion, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Lion, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Roaring lion, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Lions rubbing in hippo dung, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Lions, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Lion, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Flehmening lions, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Flehmening lions, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Flehmening lions, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Flehmening lions, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Flehmening lions, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Flehmening lion, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Elephant, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Elephant, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Elephants, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Yellow-billed Kite, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Hadeda Ibis, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 African Fish Eagle, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 African Fish Eagle, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Double-banded Sandgrouse (female), Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Smith's Bush Squirrel, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Crocodiles, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Crocodile, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Turtle, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Elephants, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Elephant, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Waterbuck, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Elephants, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Elephants eating dirt, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Elephants eating dirt, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Side-striped Jackal, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Side-striped Jackal, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Elephant, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Elephant, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Elephants, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Leopard, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Leopard, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Leopard, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Leopard, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Leopard, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Leopard, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Leopard, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Leopard, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Buffalo, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Red-billed Hornbill, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Crested Francolin, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 White-tailed Mongoose, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Swainson's Spurfowl with chicks, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Swainson's Spurfowl chicks, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Tree browsed by game, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Boating on the river, Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn
 Lower Zambezi NP, Zambia Janet Zinn